Stifter & plastisk opbygning

Ved meget ødelagte eller rodbehandlede tænder laves en opbygning i tanden, hvis det anses for nødvendigt at styrke tanden inden påsætning af krone.

På tænder, der ikke er rodbehandlede, men hvor destruktionsgraden er udtalt, laves ofte en plastisk opbygning for at styrke tandens midte. En sådan kan også laves på rodbehandlede tænder, hvis der er tilstrækkelig meget tilbage af tandens midte.

En plastisk opbygning med stift bruges ved rodbehandlede tænder, hvor destruktionsgraden af tanden er stor. I en eller flere af rodkanalerne isættes stifter, som skal fastholde den plastiske opbygning, der efterfølgende lægges i tanden. Man er altid meget tilbageholden ved brug af stifter, da der ved isættelsen af disse er risiko for, at der bores igennem roden. Samtidig er der risiko for senere fraktur af rødder på tænder med en stift.