Velkommen til

title-imageskontakt os

Skibby Tandlægehus

Operative behandlinger

Vær velinformeret om indgrebet fra start

Inden du skal have foretaget et operativt indgreb i mundhulen, er det vigtigt, at du er så velinformeret om indgrebet som muligt.

På klinikken bliver du altid informeret om indgrebet ifm. undersøgelsen, men da denne information bliver givet mundtligt, kan man let overhøre eller glemme noget.

Derfor anbefales det, at du læser om det indgreb, du skal have foretaget, og at du kontakter klinikken, hvis der er forhold, du gerne vil have forklaret yderligere.

Generel information inden et operativt indgreb

Det kan være meget stressende at få lavet et indgreb i munden, og det er derfor vigtigt, at du ikke bliver dårlig, fordi du ikke har fået spist og drukket.

Efterfølgende er der altid risiko for efterfølgende hævelse og siveblødninger.

Indgrebet bør derfor planlægges, så det ikke ligger tæt på større begivenheder, hvor du nødig vil have hævelser eller lette blodudtrædninger i ansigtet.

Hvis der siver lidt blod fra såret, kan et almindeligt kompres i 10 minutter som oftest stoppe blødningen.

Hvis det bløder i længere tid eller meget kraftigt, bør tandlægen kontaktes.

Der kan i sjældne tilfælde opstå infektion i det opererede område.

Det viser sig ofte ved dunkende smerter og hævelse.

Ved større operative indgreb vil du normalt få noget antibiotika, som skal tages en time inden indgrebet for at forebygge denne komplikation.

I forbindelse med et operativt indgreb er der en lille risiko for at større eller mindre nervetråde kan blive beskadiget.

Det kan enten skyldes en fejl fra behandlerens side, eller nervetrådens tilfældige forløb.

Føleforstyrrelserne er normalt forbigående. Meget sjældent ses længerevarende og permanente føleforstyrrelser, hyppigst i underkæbens sideregioner.

Hvis du er blevet opereret og efterfølgende oplever føleforstyrrelser, bør du kontakte tandlægen.

Efter et operativt indgreb kan der være smerter og nedsat gabeevne.

Smerterne kan normalt lindres ved indtagelse af almindelig håndkøbsmedicin, f.eks. ibumetin- eller paracetamolpræparater.

Tandlægen vil informere om smertestillende behandling efter operationen, så ubehaget bliver reduceret mest muligt.

Nedsat gabeevne ses ofte i et par dage efter fjernelse af visdomstænder i underkæben.

Rygning forsinker generelt heling, og det gør helingen uforudsigelig.

Det betyder f.eks., at implantater har sværere ved at gro fast i knoglen, hvis patienten ryger.

Derfor anbefales det, at du så vidt muligt skærer ned på forbruget af tobak både før og efter operationen, så kroppen får de bedste forhold for at hele optimalt.