Operative behandlinger

Vær velinformeret om indgrebet fra start

Inden du skal have foretaget et operativt indgreb i mundhulen, er det vigtigt, at du er så velinformeret om indgrebet som muligt.

På klinikken bliver du altid informeret om indgrebet ifm. undersøgelsen, men da denne information bliver givet mundtligt, kan man let overhøre eller glemme noget.

Derfor anbefales det, at du læser om det indgreb, du skal have foretaget, og at du kontakter klinikken, hvis der er forhold, du gerne vil have forklaret yderligere.

TLF: 4752 8011

Surgical tooth extraction

An operative tooth extraction is performed if the tooth could not be removed at the first attempt at simple tooth extraction , or if there are still broken roots left to be removed.

If the tooth is very damaged and root canal-treated , an operative tooth extraction is usually performed immediately.

If you try a simple tooth extraction, there is a risk that the tooth will break or crack, which makes it more difficult to remove it.

Take good care of the area afterwards

In surgical tooth extraction, it will often be necessary to split the tooth or to mobilize the gums slightly away from the tooth in order to remove it.

If you mobilize the gums, it usually needs to be sewn afterwards.

If sewn, in the period until the threads are removed, rinse with chlorhexidine two to three times daily to keep the threads clean of coatings.

Surgical removal of tooth

In the case of surgical removal of a tooth, the tooth is often first attempted to be removed by surgical tooth extraction, which has proved to be impossible.

Alternatively, it has been assessed from the outset that a surgical procedure will be the only way to remove the tooth.

How does the procedure work?

The procedure is often slightly larger, and therefore sterile surgical coverage is often required. During the procedure, the gums will be mobilized, and it will often be necessary to remove some of the bone around the tooth in order to loosen it and get a better grip around the root.

The patient usually needs to be stitched with several stitches after such an operation, and the subsequent pain may be more pronounced.

Are you in doubt about something?

Or do you have any questions about surgical tooth extraction or surgical removal of tooth?

So do not hesitate to contact Skibby Tandlægehus.

Call us on 4752 8011 or write to us and we will get back to you as soon as possible.

BOOK TID ONLINE
TLF: 4752 8011

Generel information inden et operativt indgreb

Det kan være meget stressende at få lavet et indgreb i munden, og det er derfor vigtigt, at du ikke bliver dårlig, fordi du ikke har fået spist og drukket.
Efterfølgende er der altid risiko for efterfølgende hævelse og siveblødninger.

Indgrebet bør derfor planlægges, så det ikke ligger tæt på større begivenheder, hvor du nødig vil have hævelser eller lette blodudtrædninger i ansigtet.

Hvis der siver lidt blod fra såret, kan et almindeligt kompres i 10 minutter som oftest stoppe blødningen.

Hvis det bløder i længere tid eller meget kraftigt, bør tandlægen kontaktes.

Der kan i sjældne tilfælde opstå infektion i det opererede område.

Det viser sig ofte ved dunkende smerter og hævelse.

Ved større operative indgreb vil du normalt få noget antibiotika, som skal tages en time inden indgrebet for at forebygge denne komplikation.

I forbindelse med et operativt indgreb er der en lille risiko for at større eller mindre nervetråde kan blive beskadiget.

Det kan enten skyldes en fejl fra behandlerens side, eller nervetrådens tilfældige forløb.

Føleforstyrrelserne er normalt forbigående. Meget sjældent ses længerevarende og permanente føleforstyrrelser, hyppigst i underkæbens sideregioner.

Hvis du er blevet opereret og efterfølgende oplever føleforstyrrelser, bør du kontakte tandlægen.

Efter et operativt indgreb kan der være smerter og nedsat gabeevne.

Smerterne kan normalt lindres ved indtagelse af almindelig håndkøbsmedicin, f.eks. ibumetin- eller paracetamolpræparater.

Tandlægen vil informere om smertestillende behandling efter operationen, så ubehaget bliver reduceret mest muligt.

Nedsat gabeevne ses ofte i et par dage efter fjernelse af visdomstænder i underkæben.

Rygning forsinker generelt heling, og det gør helingen uforudsigelig.

Det betyder f.eks., at implantater har sværere ved at gro fast i knoglen, hvis patienten ryger.

Derfor anbefales det, at du så vidt muligt skærer ned på forbruget af tobak både før og efter operationen, så kroppen får de bedste forhold for at hele optimalt.