Knogleopbygninger

Hvad bruger man knogleopbygninger til?

Knogleopbygninger bruges ifm. implantatbehandlinger, hvis der er for lidt knogle til solid forankring af implantatet. Det kan skyldes, at knoglen ikke er bred nok, eller at der ikke er højde nok til et implantat.

De steder, hvor der hyppigst er behov for opbygning af knogle, er overkæbens sideregioner, da bihulerne ofte ligger meget dybt i disse regioner.

Det sker også, at knoglen svinder ind i de områder, hvor man har mistet tænder. Og jo længere tid man har gået uden tænder, jo mere vil knoglen være svundet ind.

Dette ses specielt i fortandsområdet, hvor knoglen ofte bliver meget tynd. Her vil det ofte være nødvendigt at opbygge knogle for at give fylde til tandkødet og hæfte til implantatet.

Meget kompetent og faglig dygtig!
– Jakob Holbak

Hvad er en knogleopbygning?

Ordet betyder – som det også siger – opbygning af knogle.

Knogleopbygning laves normalt med en kombination af egen knogle og et oprenset knoglepræparat, som man bruger som fylde. Det gør, at den mængde knogle, der skal ’høstes’ fra patienten, reduceres.

Man kan ofte bruge noget af den knogle, der blev fjernet ifm. indsættelse af implantatet. Den ’høstede’ knogle blandes med det oprensede knoglepræparat og placeres på det ønskede område, som dækkes af en membran, der holder materialet på plads.

Hvis det er nødvendigt med knogleopbygning ved implantatbehandlinger i overkæbens sideregioner, er det ofte nødvendigt med opbygning af knogle i bunden af bihulen. Hvis der i disse regioner mangler knogle, vil man normalt ikke kunne isætte implantatet ved samme behandlingsgang, men først seks måneder efter knogleopbygningen.

Med tiden vil kroppen selv begynde at danne ny knogle inde i den opbyggede knogle, som derved bliver stabil.

BOOK TID ONLINE
TLF: 4752 8011