Fjernelse af tænder

Der kan være forskellige årsager til, at man skal have fjernet en tand. Det kan skyldes parodontose, et større hul i tanden, en infektion, der ikke kan behandles, knækkede eller flækkede tænder og forebyggende fjernelse af fx visdomstænder, der sidder, således at de kan give problemer eller resultere i beskadigelse af nabotænderne.
Herunder kan du læse lidt om de forskellige måder, tænder kan fjernes på.

Simpel tandudtrækning
Der er tale om simpel tandudtrækning, hvis tanden let kan fjernes. Det er ofte tænder med parodontose, der kan fjernes på denne måde. Hvis tænderne imidlertid sidder godt fast, og hvis de er meget ødelagte i forvejen, vil det ofte være nødvendigt at lave en operativ tandudtrækning.
Hvis tanden ikke kan fjernes ved første forsøg på simpel tandudtrækning, eller hvis der fortsat sidder knækkede rødder tilbage, der skal fjernes, bliver en operativ tandudtrækning foretaget. Find mere information omkring operativ tandudtrækning samt operativ fjernelse af tænder under billedet.